ISUZU OEFEN SAVANNE RALLY dd 23 september 2018
De SARK, hun bestuursleden en officials en al het door hen aangewezen personeel zijn tegenover de deelnemers (bestuurders, navigators en inzittenden) van de Isuzu Oefen savanne rally 2018 niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot deelneming aan dit evenement mocht ontstaan, terwijl deze deelnemers de SARK, haar bestuursleden en officials en al het door hen aangewezen personeel vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid tegenover derden. Door zich voor deelneming aan het betreffende evenement in te schrijven of te doen inschrijven onderwerpt elke deelnemer zich aan de bepalingen van het Surinaams verkeersreglement en aan al de naast dit reglement door de SARK en/of organisatoren vastgestelde of alsnog vóór of tijdens het evenement bekend te maken voorschriften. Door zijn inschrijving doet elke deelnemer, bestuurder zowel als navigator en eventuele andere inzittenden afstand van elk beroep op rechterlijke instanties.

Powered by Adept